برای رفع مشکلات صنایع استان مرکزی با وزرا رایزنی می شود

برای رفع مشکلات صنایع استان مرکزی با وزرا رایزنی می شود

اراک – معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: در زمینه برخی از مشکلات و چالش‌های صنایع استان مرکزی که در استان قابل رفع نیست، با وزرای مربوطه رایزنی خواهد شد.