بیشترین واردات شش ماهه امسال به اصفهان مربوط به بخش صنعت است

بیشترین واردات شش ماهه امسال به اصفهان مربوط به بخش صنعت است

اصفهان- مدیر کل گمرک استان اصفهان گفت: بیشترین واردات شش ماهه امسال به اصفهان مربوط به بخش صنعت بوده که در این میان واردات ماشین آلات مکانیکی بیشترین میزان را داشته است.