تحریم‌ها برای صنعت کشور گران تمام شد/ ضرورت رفع بروکراسی اداری

تحریم‌ها برای صنعت کشور گران تمام شد/ ضرورت رفع بروکراسی اداری

مرند – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه تحریم‌ها برای صنعت کشور گران تمام شد، گفت: باید برای دوران پساتحریم نیز برنامه ریزی کرد.