تصمیمات مهم شورای پول و اعتبار در هفته جاری

تصمیمات مهم شورای پول و اعتبار در هفته جاری

رئیس موسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور برای مشکلات اقتصادی، گفت: این هفته در شورای پول و اعتبار تصمیمات مهمی برای اقتصاد اتخاذ خواهد شد.