تقویت بخش‌ تحقیقات واحدهای تولیدی کشور نیازمند بودجه کافی است

تقویت بخش‌ تحقیقات واحدهای تولیدی کشور نیازمند بودجه کافی است

کرج – مدیرکل امور فناوری استان‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: لازم است بخش‌های تحقیقاتی واحدهای تولیدی کشور تقویت شوند که این امر مستلزم اختصاص بودجه کافی است.