جزئیات نامه‌نگاری مجمع تشخیص با دولت/پایان سیطره دولتی ها بر دارو

جزئیات نامه‌نگاری مجمع تشخیص با دولت/پایان سیطره دولتی ها بر دارو

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به دولت خواستار رفع مشکل سیطره شبه دولتی‌ها در تولید و بازار دارو و درمان شد.