دعوت از هلندی‌ها برای سرمايه‌گذاری در ايران

دعوت از هلندی‌ها برای سرمايه‌گذاری در ايران

رئیس سازمان توسعه تجارت با معاون اقتصادی وزیر خارجه هلند دیدار و ضمن تاکید بر افزایش
مبادلات تجاری دو کشور، سرمایه‌گذاران هلندی را برای حضور در بازار ایران دعوت کرد.