رشد ۲۹ درصدی ایجاد اشتغال در واحدهای صنعتی زنجان

رشد ۲۹ درصدی ایجاد اشتغال در واحدهای صنعتی زنجان

زنجان- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در نیمه نخست امسال میزان اشتغال ایجاد شده در واحدهای صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۲۹ درصدی برخوردار بوده است.