سامانه جامع تجارت فرامرزی راه‌اندازی شد

سامانه جامع تجارت فرامرزی راه‌اندازی شد

بیرجند- رئیس گمرک ماهیرود خراسان جنوبی از افتتاح ‌سامانه جامع تجارت فرامرزی در بازارچه ماهیرود استان به‌عنوان اولین بازارچه مرزی کشور با حضور رئیس کل گمرکات کشور خبر داد.