سفرفرستاده ویژه رئیس‌جمهورچین به ایران/تغییر محسوس درفاینانس چینی

سفرفرستاده ویژه رئیس‌جمهورچین به ایران/تغییر محسوس درفاینانس چینی

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین از سفر فرستاده ویژه رئیس‌جمهور چین به ایران خبرداد و گفت: تغییرات محسوسی در فاینانس چین برای پروژه‌های ایران رخ داده است.