صنعت عبابافی دشتی احیا می‌شود/پرداخت تسهیلات کم‌بهره به عبابافان