صنعت عبابافی دشتی احیا می‌شود/ پرداخت تسهیلات کم‌بهره به عبابافان