صنعت گران کیفیت تولیدات داخلی را به‌حداعلا برسانند

صنعت گران کیفیت تولیدات داخلی را به‌حداعلا برسانند

گرگان- دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گلستان گفت: سرمایه گذاران و صنعت گران کیفیت تولیدات داخلی را به حد اعلا برسانند تا گرایش مردم به کالاهای خارجی کمتر شود.