طرح جدید برای نوسازی کامیونهای فرسوده

طرح جدید برای نوسازی کامیونهای فرسوده

عضو انجمن تولیدکنندگان خودرو از تدوین طرحی به منظور نوسازی ناوگان فرسوده کامیون و کشنده خبرداد و گفت: طرحی به وزارت صنعت ارایه شده تا در سال جاری بتوان ۹ هزار دستگاه خودروی دیزلی را نوسازی کرد.