طرح ویژه دولت برای فرصت‌های مطالعاتی اساتید دانشگاهها

طرح ویژه دولت برای فرصت‌های مطالعاتی اساتید دانشگاهها

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تهیه طرحی خبرداد که بر مبنای آن، اساتید دانشگاهها به جای اینکه برای فرصت مطالعاتی خود به خارج از کشور بروند، در صنایع دوره های مطالعات تکمیلی خود را بگذرانند.