طرفدار بالا بودن نرخ ارز و گرانی کالاها نیستیم

طرفدار بالا بودن نرخ ارز و گرانی کالاها نیستیم

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه راهکار فوری خروج از رکود، رقابتی کردن فضا و بازکردن قفل‌های مقرراتی پیش پای تولید است، گفت: بخش خصوصی طرفدار بالا بودن نرخ ارز و گرانی کالاها نیست.