عده ای با انتقاد از دولت به دنبال تطهیر سیاسی خود هستند

عده ای با انتقاد از دولت به دنبال تطهیر سیاسی خود هستند

سمنان- استاندار سمنان با تاکید بر اینکه مسئولان باید به کمک رسانه ها فضای شادی و نشاط را در جامعه ایجاد کنند، گفت: عده ای می خواهند با القا نیازهای مصنوعی و با انتقاد از دولت، خود را تطهیر سیاسی کنند.