فرآوری سنگ‌های تزئینی ایران از سوی ترکیه

فرآوری سنگ‌های تزئینی ایران از سوی ترکیه

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن از صادرات گسترده سنگ‌های تزئینی خام ایرانی به ترکیه خبرداد و گفت: این کشور با انجام فرآوری بر روی این سنگ‌ها، آنها را به نام خود صادر می‌کند.