فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد اردبیل نیازمند حمایت ویژه بانکی است

فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد اردبیل نیازمند حمایت ویژه بانکی است

اردبیل – مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد این استان را نیازمند حمایت ویژه به خصوص از سوی بخش‌های اقتصادی و بانکی دانست.