قطع چندثانیه‌ای برق و خسارت میلیاردی به صادرکننده نمونه کاشی کشور

قطع چندثانیه‌ای برق و خسارت میلیاردی به صادرکننده نمونه کاشی کشور

یزدـ در حالی که در یزد مدام از حمایت صنایع خبر می‌دهند، قطعی چندثانیه‌ای برق به خاطر لجاجت‌های شرکت برق مهریز، خسارت میلیاردی به صادرکننده نمونه کاشی کشور وارد شد و این موضوع در دست پیگیری حقوقی است.