لزوم ترسیم نقشه راه جدید برای پویایی صنعت و تولید در ساوه

لزوم ترسیم نقشه راه جدید برای پویایی صنعت و تولید در ساوه

ساوه- استاندار مرکزی گفت: با توجه به ظرفیت های متعدد ساوه در صنعت و کشاورزی باید نقشه راهی برای بهره گیری از ظرفیت های صنعتی و کشاورزی این منطقه در شرایط جدید اقتصادی ترسیم شود.