مردم زنجان علاقمند به سرمایه گذاری در بخش های غیر صنعتی هستند