مهم‌ترین مشکل صنعت روی زنجان تأمین خاک موردنیاز است

مهم‌ترین مشکل صنعت روی زنجان تأمین خاک موردنیاز است

زنجان- نایب‌رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران به مشکل مهم صنعت روی استان زنجان اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین مشکل صنعت روی استان زنجان تأمین خاک موردنیاز است.

مهم‌ترین مشکل صنعت روی زنجان تأمین خاک موردنیاز است

زنجان- نایب‌رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران به مشکل مهم صنعت روی استان زنجان اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین مشکل صنعت روی استان زنجان تأمین خاک موردنیاز است.