موانع توسعه صادرات استان سمنان مرتفع شود/ ضرورت افزایش کیفیت کالا

موانع توسعه صادرات استان سمنان مرتفع شود/ ضرورت افزایش کیفیت کالا

سمنان – استاندار سمنان ضمن اشاره به اهداف صادراتی استان، گفت: تمامی دستگاه های اجرایی باید تلاش کنند تا موانع بر سر راه توسعه صادرات استان مرتفع شود و این مهم مستلزم تلاش تمامی دستگاه های اجرایی است.