نعمت‌زاده به ربیعی نامه نوشت/ بیمه قالیبافان تامین اعتبار شود

نعمت‌زاده به ربیعی نامه نوشت/ بیمه قالیبافان تامین اعتبار شود

وزیر صنعت با ارسال نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار پیش بینی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای پوشش خدمات بیمه ای قالیبافان در سال ۹۵ شد.