نقش گمرک در افزایش ترافیک بوشهر/ تردد انبوه خودروهای سنگین در شهر

نقش گمرک در افزایش ترافیک بوشهر/ تردد انبوه خودروهای سنگین در شهر

بوشهر- قرار گرفتن گمرک بوشهر در مرکز شهر باعث شده تا هر روز شاهد تردد انبوه خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین به شهر باشیم و این موضوع مشکلاتی را در زمینه حمل و نقل و ترافیک در شهر ایجاد کرده است.