نکات حفاظتی لودسل

نکات حفاظتی لودسل

نکات حفاظتی لودسل

با توجه به اينكه زير باسكول محل مناسبي جهت لانه سازي تجمع حشراتي مانند سوسك، رتيل و … ، همچنين
موجودات جونده اي مانند موش مي باشد؛ پيشنهاد مي گردد حتي الامكان جهت هرگونه آسيب به سيمهاي لودسل
اقدام به سم پاشي دوره اي در زير باسكول نماييد.
با توجه موقعيت جغرافيايي و تنوع آب و هواي ايران، مي توان جهت جلوگيري از تاثيرات دمايي بر روي لودسل ها
آنها را توسط پشم شيشه احاطه و محافظت نمود.
از جدا نمودن كابل لودسل نشاندهنده كه ممكن است موجب لحيم سردي ارتباطات كانكتور شود خودداري نماييد.
از كابل كشي نامناسب خودداري نماييد و كليه ي سيم هاي لودسل همواره مورد كنترل و بررسي قرار گيرد ت ا در
صورت صدمه ديدن آنها سريعا نسبت به رفع مشكل اقدام شود.
محل هاي فلزي و مقر لودسل كه در حال حركت است از گرد و خاك پاك و از گريس بسيار كم استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *