پرداخت مطالبات کارگران کمباین سازی مقدم برسایرمشکلات این شرکت است

پرداخت مطالبات کارگران کمباین سازی مقدم برسایرمشکلات این شرکت است

اراک- معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی گفت: پرداخت مطالبات کارگران مقدم بر سایر مشکلات شرکت کمباین سازی است و هیات مدیره این شرکت باید موضوع پرداخت حقوق معوقه کارگران را در دستور کار قرار دهد.