پساتحریم بهترین زمان برای گسترش همکاری اقتصادی ایران و استرالیا

پساتحریم بهترین زمان برای گسترش همکاری اقتصادی ایران و استرالیا

سفیر ایتالیا در ایران دوران پساتحریم و لغو محدودیت‌های بین‌المللی بر علیه ایران را بهترین زمان برای گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و استرالیا دانست.