یک کوله‌پشتی مدرسه با لوازم التحریرش چقدر تمام می‌شود؟

یک کوله‌پشتی مدرسه با لوازم التحریرش چقدر تمام می‌شود؟

چند روزی بیشتر تا بازگشایی مدارس باقی نمانده و بازار خرید و فروش لوازم التحریر ویژه دانش‌آموزان گرم است.برآوردها حاکی است یک کوله‌پشتی ساده پر از وسیله مدرسه بین ۱۵۰ تا ۲۸۰ هزار تومان تمام می‌شود.