۱۲ میلیون تن کالا به اردبیل وارد شد/ کاهش ۱۶ درصدی واردات