۲۰۰میلیارد تومان از یارانه تولید به خودروسازان رسید

۲۰۰میلیارد تومان از یارانه تولید به خودروسازان رسید

رئیس سازمان مدیریت از توافق خودرویی امروز با وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان از یارانه تولید در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد.