۳ كشور به دنبال تصاحب بازار صادرات سیمان ایران

۳ كشور به دنبال تصاحب بازار صادرات سیمان ایران

اهواز – در اولین میز تخصصی سیمان با محوریت بررسی مشکلات و موانع صادرات سیمان از خوزستان عنوان شد كه سه كشور تركيه، پاكستان و امارات به دنبال تصاحب بازار سيمان ايران در عراق هستند.