۸۶ درصد مرزنشینان خراسان جنوبی کارت مبادله مرزی دریافت کردند

۸۶ درصد مرزنشینان خراسان جنوبی کارت مبادله مرزی دریافت کردند

بیرجند- معاون امور بازرگانی، توسعه و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۸ هزار و ۷۲۱ خانواده مرزنشین معادل ۸۶ درصد مرزنشینان کارت مبادله مرزی دریافت کردند.